ట్రెండింగ్

Latest ట్రెండింగ్ News

ఎన్నిసార్లు చూసిన కూడా దొంగతనం చేసినట్లు అనిపించదు…యెంత చలాకీగా దొంగతనం చేసిందో చూడండి…

కొంత మంది దొంగతనం చేయడం అనైతికం,చట్ట వ్యతిరేకం అని తెలిసిన కూడా దొంగతనాలు చేయడానికి ప్రయత్నాలు

NEWS DESK NEWS DESK

రైలు పట్టాల మధ్యలో కంకర రాళ్లు ఎందుకు వేస్తారో తెలుసా…దాని వెనుక రహస్యం ఇదే…

మీరు ఎప్పుడైనా రైలు ట్రాక్ లను బాగా గమనించారా.రైలు ట్రాక్ లను చూసినట్లయితే ట్రాక్ లకు

NEWS DESK NEWS DESK