సులువుగా మీ అరచేతిలో ఈ రేఖను బట్టి మీది ప్రేమ వివాహమో లేదా పెద్దలు కుదిర్చిందో తెలుసుకోండి….

Vamsi Krishna
2 Min Read

ప్రతిఒక్కరి జీవితంలో ప్రేమ మరియు పెళ్లి అనేవి చాల ముఖ్యమైనవి.పెళ్లి కానీ వాళ్ళు చాల మంది తమది ప్రేమ వివాహం జరుగుతుందో లేదా పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం జరుగుతుందో అని ఆలోచిస్తుంటారు.చాల మంది ప్రేమించుకున్న పెద్దలు ఒప్పుకోక పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహమే చేసుకుంటూ ఉంటారు.వృత్తి,ప్రవర్తన ఇలా పలు విషయాల గురించి చేతిలోని రేఖలు స్పష్టం చేస్తుంటాయి.అలాగే ప్రేమ వివాహం చేసుకుంటారో లేదా పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం జరుగుతుందో చేతిరేఖలు నివృత్తి చేస్తాయి.

పెళ్లి రేఖ:పెళ్లి రేఖ అరచేతిలో చిటికిన వేలి కింద ఉంటుంది.ఈ రేఖ అరచేతి వెనుక ప్రారంభమయ్యి అరచేతి చిటికిన వేలి కిందకు చేరుతుంది.ఈ రేఖ సాధారణంగా పొట్టిగా మరియు లోతుగా ఉంటుంది.ఈ రేఖ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలాగా ఉంటుంది.ఈ రేఖలో చిన్నపాటి వేరియేషన్స్ ను గమనించవచ్చు.ఈ రేఖలో ఉన్న చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ పెద్ద పెద్ద విషయాలను తెలుపుతాయి.

హార్ట్ లైన్:ప్రేమ వివాహం గురించి తెలుసుకునే ముందు అరచేతిలో హార్ట్ లైన్ గురించి తెలుసుకోవాలి.అరచేతిలో ఈ హార్ట్ లైన్ రేఖ చాల ముఖ్యమైనది.వ్యక్తి ప్రవర్తన మరియు స్వభావం గురించి ఈ రేఖ తెలుపుతుంది.లవ్ లైఫ్ గురించి కూడా ఈ రేఖ తెలియజేస్తుంది.హార్ట్ లో నుంచే ప్రేమ పుడుతుంది కాబట్టి ఈ హార్ట్ లైన్ కి ప్రేమ వివాహానికి సంబంధం ఉంటుంది.మీరు ప్రేమించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంటారా…మీరిద్దరు కలిసి సంతోషంగా జీవితాంతం గడుపుతారా…అనే విషయాలను ఈ పెళ్లి రేఖ మరియు హార్ట్ రేఖ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.హార్ట్ రేఖకి మరియు పెళ్లి రేఖకి మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఆ వ్యక్తికీ త్వరగా పెళ్లి జరుగుతుంది.ఇరవై ఏళ్ళ కంటే ముందే వివాహం జరుగుతుంది అని హస్తసాముద్రికంలో చెప్పబడింది.తన భాగస్వామిని తానె ఎంచుకొని ప్రేమ వివాహం చేసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

పెళ్లి రేఖ ప్రారంభంలో ఏదైనా కొండా లేదా పర్వతం వంటి గుర్తులు ఉంటె ఆ అమ్మాయి అపార్ధాల కలయికతో పెళ్లి జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తుంది హస్తసాముద్రికంలో చెప్పబడింది.అలాగే పెళ్లి రేఖ మరియు హార్ట్ రేఖ రెండు కలిసి కిందకు వెళ్లినట్లు కనిపిస్తే అనేక సమస్యలను తెలియజేస్తుంది.ప్రేమ వివాహం జరిగిన కూడా పెళ్లి జీవితం లో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది అని ఈ రెండు రేఖల కలయిక తెలియజేస్తుంది.పెళ్లి రేఖ దగ్గర త్రిసూలం వంటి గుర్తు కనిపిస్తే ఆ వ్యక్తి ప్రేమ వివాహం చేసుకొని పెళ్లి జీవితం కూడా సంతోషంగా గడుపుతారని అర్ధం.మీరు ప్రేమించిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకున్నట్లయితే..మీ పెళ్లి రేఖ దగ్గర చదరం వంటి గుర్తు కనిపిస్తే మీ భాగస్వామికి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *